นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000141
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบ
  1. ธุรกิจหลักในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ
  2. ธุรกิจอื่นในธุรกิจไลฟ์สไตล์
ทุนจดทะเบียน 1,054,903,750 บาท
มูลค่าหุ้น หุ้นละ 1.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงาน 209/1 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ชั้น 25 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-5370-75
โทรสาร 02-261-5360
เว็บไซต์ http://www.mudman.co.th