นักลงทุนสัมพันธ์

เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

MM


ราคาล่าสุด

3.98

เปลี่ยนแปลง

+0.04

%เปลี่ยนแปลง

1.02


ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณ (หุ้น)

3.98 / 700

ราคาเสนอขาย /
ปริมาณ (หุ้น)

4.00 / 118,400

สกุลเงิน

THB


ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

14,200

วันก่อนหน้า

3.94

ราคาเปิด

3.94


ช่วงราคา
ระหว่างวัน

3.92 - 4.00

ช่วงราคา
ใน 52 สัปดาห์

3.84 - 5.25

ปรับปรุงเมื่อ: 12 ต.ค. 2561 (16:35)


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %