นักลงทุนสัมพันธ์

เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

MM


ราคาล่าสุด

3.58

เปลี่ยนแปลง

+0.04

%เปลี่ยนแปลง

1.13


ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณ (หุ้น)

3.56 / 100

ราคาเสนอขาย /
ปริมาณ (หุ้น)

3.58 / 13,300

สกุลเงิน

THB


ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

19,100

วันก่อนหน้า

3.54

ราคาเปิด

3.54


ช่วงราคา
ระหว่างวัน

3.54 - 3.60

ช่วงราคา
ใน 52 สัปดาห์

3.48 - 4.62

ปรับปรุงเมื่อ: 16 ม.ค. 2562 (16:38)


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %