นักลงทุนสัมพันธ์

เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

MM


ราคาล่าสุด

4.98

เปลี่ยนแปลง

-0.02

%เปลี่ยนแปลง

-0.40


ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณ (หุ้น)

4.98 / 174,500

ราคาเสนอขาย /
ปริมาณ (หุ้น)

5.05 / 229,200

สกุลเงิน

THB


ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

610,700

วันก่อนหน้า

5.00

ราคาเปิด

5.05


ช่วงราคา
ระหว่างวัน

4.98 - 5.05

ช่วงราคา
ใน 52 สัปดาห์

4.46 - 5.80

ปรับปรุงเมื่อ: 27 ก.ค. 2560 (16:36)


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %