นักลงทุนสัมพันธ์

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

 

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
รายปี 2561

ขนาดไฟล์: 510 KB.

ดาวน์โหลด

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2561

ขนาดไฟล์: 404 KB.

ดาวน์โหลด

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2561

ขนาดไฟล์: 563 KB.

ดาวน์โหลด

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2561

ขนาดไฟล์: 392 KB.

ดาวน์โหลด

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
รายปี 2560

ขนาดไฟล์: 528 KB.

ดาวน์โหลด

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2560

ขนาดไฟล์: 404 KB.

ดาวน์โหลด

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2560

ขนาดไฟล์: 416 KB.

ดาวน์โหลด

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2560

ขนาดไฟล์: 360 KB.

ดาวน์โหลด

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
รายปี 2559

ขนาดไฟล์: 265 KB.

ดาวน์โหลด