นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07/04/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,045
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 23.41

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/04/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : IPO

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) 677,939,000 64.27
2 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 78,718,600 7.46
3 นายภานุ อิงคะวัต 23,534,800 2.23
4 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE LTD 19,950,000 1.89
5 ออเนอร์ คีย์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด 14,083,500 1.34
6 นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 11,162,600 1.06
7 นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ 8,133,937 0.77
8 นายนเรศ งามอภิชน 7,500,000 0.71
9 นายดวงแข ชินธรรมมิตร์ 6,815,373 0.65
10 นางกมลี ปัจฉิมสวัสดิ์ 6,775,582 0.64