นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

MM


ราคาล่าสุด

4.12

เปลี่ยนแปลง

+0.12

%เปลี่ยนแปลง

3.00


ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณ (หุ้น)

4.04 / 2,000

ราคาเสนอขาย /
ปริมาณ (หุ้น)

4.12 / 1,500

สกุลเงิน

THB


ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

250,000

วันก่อนหน้า

4.00

ราคาเปิด

4.02


ช่วงราคา
ระหว่างวัน

4.02 - 4.12

ช่วงราคา
ใน 52 สัปดาห์

3.84 - 5.25

ปรับปรุงเมื่อ: 20 ก.ค. 2561 (16:35)


Chart Type