นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

MM


ราคาล่าสุด

4.66

เปลี่ยนแปลง

-

%เปลี่ยนแปลง

-


ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณ (หุ้น)

4.64 / 47,800

ราคาเสนอขาย /
ปริมาณ (หุ้น)

4.66 / 77,800

สกุลเงิน

THB


ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

923,900

วันก่อนหน้า

4.66

ราคาเปิด

4.68


ช่วงราคา
ระหว่างวัน

4.64 - 4.68

ช่วงราคา
ใน 52 สัปดาห์

4.46 - 5.80

ปรับปรุงเมื่อ: 20 ต.ค. 2560 (16:39)


Chart Type