นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

MM


ราคาล่าสุด

3.36

เปลี่ยนแปลง

+0.04

%เปลี่ยนแปลง

1.20


ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณ (หุ้น)

3.34 / 500

ราคาเสนอขาย /
ปริมาณ (หุ้น)

3.36 / 15,100

สกุลเงิน

THB


ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

25,800

วันก่อนหน้า

3.32

ราคาเปิด

3.34


ช่วงราคา
ระหว่างวัน

3.34 - 3.36

ช่วงราคา
ใน 52 สัปดาห์

3.26 - 4.40

ปรับปรุงเมื่อ: 24 เม.ย. 2562 (16:35)


Chart Type