นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

MM


ราคาล่าสุด

3.70

เปลี่ยนแปลง

-

%เปลี่ยนแปลง

-


ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณ (หุ้น)

3.70 / 3,000

ราคาเสนอขาย /
ปริมาณ (หุ้น)

3.72 / 500

สกุลเงิน

THB


ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

วันก่อนหน้า

3.70

ราคาเปิด

-


ช่วงราคา
ระหว่างวัน

-

ช่วงราคา
ใน 52 สัปดาห์

3.62 - 4.92

ปรับปรุงเมื่อ: 19 ธ.ค. 2561 (09:56)


Chart Type