นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

MM


ราคาล่าสุด

4.98

เปลี่ยนแปลง

-0.02

%เปลี่ยนแปลง

-0.40


ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณ (หุ้น)

4.98 / 174,500

ราคาเสนอขาย /
ปริมาณ (หุ้น)

5.05 / 229,200

สกุลเงิน

THB


ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

610,700

วันก่อนหน้า

5.00

ราคาเปิด

5.05


ช่วงราคา
ระหว่างวัน

4.98 - 5.05

ช่วงราคา
ใน 52 สัปดาห์

4.46 - 5.80

ปรับปรุงเมื่อ: 27 ก.ค. 2560 (16:36)


Chart Type