นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

MM


ราคาล่าสุด

3.96

เปลี่ยนแปลง

-

%เปลี่ยนแปลง

-


ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณ (หุ้น)

3.94 / 91,000

ราคาเสนอขาย /
ปริมาณ (หุ้น)

3.96 / 6,300

สกุลเงิน

THB


ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

123,800

วันก่อนหน้า

3.96

ราคาเปิด

3.96


ช่วงราคา
ระหว่างวัน

3.96 - 3.96

ช่วงราคา
ใน 52 สัปดาห์

3.94 - 5.70

ปรับปรุงเมื่อ: 24 เม.ย. 2561 (16:39)


Chart Type