นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

MM


ราคาล่าสุด

3.98

เปลี่ยนแปลง

+0.04

%เปลี่ยนแปลง

1.02


ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณ (หุ้น)

3.98 / 700

ราคาเสนอขาย /
ปริมาณ (หุ้น)

4.00 / 118,400

สกุลเงิน

THB


ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

14,200

วันก่อนหน้า

3.94

ราคาเปิด

3.94


ช่วงราคา
ระหว่างวัน

3.92 - 4.00

ช่วงราคา
ใน 52 สัปดาห์

3.84 - 5.25

ปรับปรุงเมื่อ: 12 ต.ค. 2561 (16:35)


Chart Type