นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

MM


ราคาล่าสุด

4.38

เปลี่ยนแปลง

-

%เปลี่ยนแปลง

-


ราคาเสนอซื้อ /
ปริมาณ (หุ้น)

4.38 / 40,600

ราคาเสนอขาย /
ปริมาณ (หุ้น)

4.40 / 100,000

สกุลเงิน

THB


ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

วันก่อนหน้า

4.38

ราคาเปิด

-


ช่วงราคา
ระหว่างวัน

-

ช่วงราคา
ใน 52 สัปดาห์

4.34 - 5.80

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ม.ค. 2561 (09:37)


Chart Type